S.C. TCI CG S.A. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnCVVizualizare Certificate ISO

Despre noi:

nnn

nnnn S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. provine din cadrul Trustului de Constructii Industriale din Cluj-Napoca, fondat în anul 1952, care a fost principalul executant al constructiilor din Nordul Transilvaniei, precum si din alte zone ale tarii, fiind specializat în lucrari de constructii în domeniile metalurgie, siderurgie, chimie, agricultura, industrie alimentara, lucrari hidrotehnice, lucrari civile, sociale si administrative.

nnnn S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. a fost înfiintata în anul 1992 si s-a privatizat în anul 1996 având capital integral privat.

nnnn Prin preluarea unei parti importante a activelor trustului, S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. a mostenit si traditia de tehnicitate reusind sa se adapteze rapid la conditiile de piata prin restructurarea activitatii si diversificarea ofertei.

nnn n În februarie 2006 din S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A., ca societatea mama, s-au desprins prin divizare trei societati, fapt ce a determinat reorganizarea activitatii si utilizarea si mai eficienta a bunurilor materiale si mijloacelor fixe aflate în patrimoniul acesteia

nnnn Obiectivul principal al societatii noastre este ca prin realizarea unui nivel european de calitate sa obtinem o pozitie conducatoare pe piata în raport cu concurenta, la parametrii care sa fie întotdeauna în conformitate cu asteptarile clientilor nostri.

nnn n Pentru realizarea obiectivelor am adoptat si implementat un sistem de asigurare a calitatii în conformitate cu standardele europene ISO 9000-9004 si EN 40001-3.

nn nn Am impus ca fiecare angajat sa se implice pentru identificarea surselor de erori si pierderi din procedurile si procesele noastre, pentru economisirea resurselor care se irosesc pentru corectarea neconformitatilor în vederea realizarii nivelului de calitate dorit.

Calitatea este principiul de baza al societatii noastre.

nnnn Pentru desfasurarea activitatii, societatea noastra dispune de mijloace si echipamente moderne care asigura obtinerea unor lucrari de calitate superioara.

nnnnnS.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de management al calitatii, implementat si certificat având ca regula ISO 9001.

INFO ACTIONARI

SITUATII FINANCIARE

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 S.C. TCI CG S.A.